Wachtwoord vergeten

Unica besteedt veel zorg aan de inhoud van deze website. De gegevens die via de website worden verstrekt, zijn in principe afkomstig van eigen bronnen. Daar waar bronnen van derden worden gebruikt is dit met toestemming en met bronvermelding. Het overnemen van beelden uit de website van Unica op eigen informatiekanalen is alleen toegestaan met de toestemming van de afdeling marketing & verkoop van Unica.

Toch kan Unica noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van gegevens voor welk gebruik dan ook garanderen. Gegevens worden zonder welke garantie dan ook verschaft. Aan de inhoud van de site kunnen tegenover Unica dan ook geen rechten worden ontleend. De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte gegevens periodiek, zonder aankondiging, kunnen worden gewijzigd. Unica is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte gegevens neemt.

Unica sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn van, zou voortvloeien uit, of verband zou houden met het gebruik van de website van Unica of met de onmogelijkheid deze te gebruiken.

Unica is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante gegevensdiensten.

Indien u denkt dat gegevens op deze website onjuist zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk dit te melden via info@werkenbijunica.nl.

footer mask
We gebruiken verschillende soorten cookies om de gebruikerservaring op de website te verbeteren en om gericht advertenties te plaatsen. Voor meer informatie hierover kun je ons cookiestatement lezen.