BTAmsterdamatyourservice.jpg

Doelstellingen

Unica wil voor onze opdrachtgevers en voor alle medewerkers een stabiele partner zijn. Unica wil haar medewerkers op lange termijn werkgelegenheid en ontplooiingskansen bieden. Dit willen we realiseren door een continue groei van onze organisatie. Maar ook door een groei van de inhoudelijke complexiteit van onze projecten, door een vooruitstrevende organisatie te zijn die continue werkt met de nieuwste technieken en mogelijkheden. Daarnaast hebben we een sterk HR ontwikkelingsprogramma, zodat we tevens aan jouw persoonlijke ontwikkeling kunnen werken.

Omzet & Rendement

Een goed rendement is essentieel om de continuïteit te kunnen waarborgen. Daarom zorgen we op onze projecten voor voldoende rendement, maar blijven we scherp in onze competitieve markt. We houden rekening met de inzet van onze mensen, maar vragen hier wel veel. Om de beste te zijn (en te blijven) ligt de lat hoog. We vragen van onze medewerkers om scherp te blijven, goede inzet te tonen, en in het belang van jouw collega's, Unica in het geheel, en onze klanten het maximale uit jezelf te halen. Elke keer opnieuw. Dat houdt het leuk !

Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu

Veiligheid en gezondheid van medewerkers staat voorop. Unica wil nadrukkelijk de positie verwerven dat zij de “beste werkgever” is in de branche. Tevens wil Unica de meest duurzame technisch dienstverlener van Nederland blijven.

Kwaliteit en professionaliteit

Unica wil zowel voor haar klanten als op de arbeidsmarkt een professionele organisatie zijn met een tot in alle gelederen doorgevoerd kwaliteitsbesef en een heldere organisatie.

Gedragscode

De reputatie van Unica vormt een belangrijke basis voor toekomstige opdrachten en relaties. Om de goede naam van Unica te handhaven, handelen alle werkmaatschappijen en bedrijfsonderdelen van het bedrijf in overeenstemming met de geldende wetten en regels. Om duidelijk te zijn wat er van de medewerkers verwacht wordt, heeft Unica een gedragscode vastgesteld, waarin regels zijn opgenomen omtrent de wijze waarop medewerkers van Unica zich bij de uitoefening van hun functie dienen te gedragen.

De gedragscode van Unica is ingericht conform het model van de SBIB (Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid). Deze stichting is opgericht door Bouwend Nederland, een vereniging van bouw- en infrabedrijven. 

Vacatures