Disclaimer

De website van Unica en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Unica. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan in enige vorm of op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Unica. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Unica besteedt veel zorg aan de inhoud van zijn website(s). De gegevens die via de website worden verstrekt, zijn in principe afkomstig van eigen bronnen. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd verouderd of niet (meer) juist is. Daar waar bronnen van derden worden gebruikt is dit met toestemming en met bronvermelding. 

Aan de inhoud van de website kunnen tegenover Unica dan ook geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website is geen aanbod, advies of dienst.

Unica vult de informatie op de website geregeld aan. Unica behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Unica tracht om zijn website zo veilig mogelijk te houden en optimaal te laten presteren. Indien u een kwetsbaarheid bent tegengekomen of het vermoeden heeft dat de gegevens op de website onjuist zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk dit te melden via [email protected].

Unica sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van deze website. Unica is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante gegevensdiensten.

Bepaalde (hyper)links in deze website leiden naar websites buiten het domein van Unica, welke geen eigendom zijn van Unica. Deze zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat u de website van Unica. Hoewel Unica uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.